Kontrola psů potvrdila liknavost chovatelů

pes psi

Správce místního poplatku ze psů v součinnosti s Městskou policií hl. m. Prahy provedl v listopadu další z kontrolních akcí na území pátého obvodu. Tentokrát se týkala parku Pod Kavalírkou, Plzeňské a Musílkovy ulice, parku Cibulka, Kotlářky, parku náměstí 14. října a parku Portheimka. Kontroly se zaměřily na dodržování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů. Kontrolováno bylo označení […]