Radnice vyhlásila grantové programy

radnice

Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 v hodnotě téměř devět milionů korun. Jedná se o tyto oblasti: Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti podpora pravidelné i jednorázové společenské a zájmové činnosti vyplňující volný čas občanů MČ Praha 5: integrační projekty, motivační programy, volnočasové aktivity, rekondiční pobyty Prevence […]