VIC zahajuje Klub konverzace v češtině a Praktické přednášky pro cizince

Vzdělávací a informační centrum Praha 5  (VIC) připravilo pro cizince žijící a pracující (nejen) na území MČ Praha 5 dva vzdělávací cykly – Klub konverzace v češtině a Praktické přednášky pro cizince. V úterý 18. června 2019 v 17:00 bude zahájena výuka v rámci  Klubu konverzace v češtině. Určena je  primárně pro cizince žijící nebo pracující na Praze 5. Ovšem, jak […]