MŠ Kurandové podporuje samostatné myšlení dětí

18_19_Mateřská škola Kurandové_podzim

Mateřská škola Kurandové je státní škola s kapacitou 112 dětí. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd. Již 17 let škola pracuje podle vzdělávacího programu Začít spolu. V programu Začít spolu je důležitá pozitivní atmosféra a rozmanité zdroje učení. Pracujeme v takzvaných centrech aktivity, která dětem umožňují co nejvíce rozvíjet svou samostatnost a podporují vlastní aktivitu dětí. Cílem je smysluplně se učit a samostatně myslet. Vedeme děti k […]