Další plavební komora je pro nás nepřijatelná a budeme proti ní bojovat

vizualizace plavební komora

Představitelé Městské části Praha 5 stejně jako její občané dlouhodobě vyjadřují svůj nesouhlas s plánovanou výstavbou nové plavební komory, která by byla umístěna na východní straně loni znovuotevřeného Dětského ostrova. Ten by se tak dostal do sevření obou plavebních komor a klidový prostor kolem Střeleckého ostrova, Dětského ostrova a Žofína by byl zničen. Pátá městská […]