Fórum: Jak hodnotíte úroveň komunikace mezi občany a radnicí?

radnice

Musíme změnit jednostrannou komunikaci Přátelská a efektivní komunikace mezi vedením radnice a občany je pro mě jedním z cílů, kterých bych chtěla v době svého mandátu dosáhnout. Poskytování včasných, přesných a úplných informací, vedení dialogu a získávání zpětné vazby od obyvatel jsou klíčovou podmínkou přívětivé a úspěšné městské části. Naše radnice však zatím vede spíše […]