Zastupitelé schválili závěrečný účet

Peníze

Městská část v roce 2017 řídila své hospodaření podle schváleného rozpočtu v hlavní činnosti a schváleného finančního plánu v činnosti zdaňované. Rozpočet a finanční plán byly v průběhu roku upravovány hlavně s ohledem na přijaté finanční prostředky od státu a hlavního města a též vlivem potřeb městské části. Plnění rozpočtu a finančního plánu bylo předmětem závěrečného účtu za rok 2017, který projednávalo a posléze schválilo zastupitelstvo […]