Tiráž časopisu Pětka

radnice

Časopis Pětka je oficiálním radničním měsíčníkem MČ Praha 5 Periodický tisk územního samosprávního celku Registrační číslo: MK ČR E 20262 MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 • Tel.: 234 378 111, 257 000 111 Bezplatná telefonní linka pro občany: 800 800 005, fax: 257 325 132 E-mail: redakce@praha5.cz www.praha5.cz […]