Rozhovor se Zdeňkem Doležalem, radním Prahy 5 – Host dne, Praha Tv

motolské údolí 1

Dalším Hostem dne v Praha Tv byl Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, do jehož kompetencí patří územní rozvoj a dále územní a stavební řízení. Radní Doležal je členem Výboru životního prostředí, členem Komise sportu a místopředsedou Komise školské. Co vše řeší v rámci svých kompetencí? Jaký má názor na výstavbu nových bytových domů […]