Sanace motolské skládky se blíží

skládka

Řešení problému motolské skládky se přiblížilo. Vedení radnice Prahy 5 bude schvalovat studii proveditelnosti, která je součástí koncepce revitalizace celého území. Pokud radní navržený postup odsouhlasí, bude následovat sanace kontaminovaného území. Z analýzy rizik, kterou si nechala radnice Prahy 5 vypracovat, vyplývá, že skládku tvoří velké množství nebezpečných odpadů. Jde hlavně o těžké kovy, ropné látky nebo toluen. Další studie pak říká, že skládku lze částečně přesvahovat do sousedního údolí, […]