Uzavření sběrného dvora Klikatá ke dni 31. 7. 2019

logo praha 5 pro iPětku na úvodní foto

Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že z důvodu blížícího se zániku smlouvy (zanikne ke dni 31. 7. 2019) uzavřené mezi Městskou částí Praha 5 a společností FCC Regios, a.s. o poskytování služeb sběrného dvora na pozemcích parcelní číslo 1512/1, 1512/7, 1512/9, vše v k. ú. Košíře, Praha 5 (ulice Klikatá), dojde k ukončení provozu […]