„Lioni“ jednali v Motole

Guvernér Jan Kalaš vítá starostu Prahy 5 Daniela Mazura na jednání Lions Clubu v Motole

Dvakrát za „lionský rok“ se setkávají prezidenti jednotlivých Lions Clubů z ČR a SR (Distrikt 122) na společné schůzce. Tentokrát se sešli s kabinetem guvernéra v hotelu Golf v Motole. Jednou je schůzka organizována na Slovensku, následně v druhém pololetí v ČR. Na setkáních se obvykle projednávají aktuální otázky, které zajímají jednotlivé kluby, a též jsou představitelé klubů informováni o […]