Radní Prahy 5 schválili pokračování přípravy Radlické radiály

Stavba è. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

Prioritou městské části Praha 5 a zájmem jejích občanů je dokončení probíhajícího územního řízení na stavbu Radlické radiály. Zároveň se radní shodli, že je potřeba se snažit prosadit doplnění stavby po jejím schválení. „Konkrétně jde o propojení Butovického a Jinonického tunelu, úpravu úseku mezi Novými Butovicemi a bytovým projektem Botanica tak, aby byl snížen dopad […]