Děti ze ZŠ a MŠ U Santošky mají ve škole nová okna

Okna 3

Jedná se již o 4. etapu výměny oken na velmi rozsáhlé budově U Santošky, která uzavírá vnější fasády přiléhající ke komunikacím Na Václavce, U Santošky a Na Březince. Současný stav oken byl z hlediska tepelně technických i funkčních zcela nevyhovující. Okna byla zkřížená s omezenou možností jejich zavírání, na četných místech byla poškozena hnilobou jak rámů oken […]