6. zasedání Komise kulturní a obnovy památek

Zasedání se bude konat od 9 hodin v zasedací místnosti č. 614, Štefánikova 13-15.